PAVIONE WHITE-GOLD I Підвіс 6436 Nowodworski (NOWODVORSKI)